dimecres, 3 de setembre de 2014

La contaminació acústica


Les societats modernes estan exposades cada vegada més als perills de la contaminació acústica. Es tracta d'un tipus de contaminació invisible que es relaciona amb alguns dels nostres hàbits i conductes, i que suposa un risc important per a la nostra salut.

La webquest titulada Paisaje sonoro tracta sobre la contaminación acústica i és una reflexió sobre aquest tema. Hi trobaras un conjunt d'activitats dividides en cinc apartats que tracten diferents aspectes del so i l'entorn sonor. Entra a la webquest:

La contaminació acústica
Unitat 1. El so i les seves qualitats.QUÈ ÉS EL SO?


Segurament ja saps que la música consisteix a combinar sons en el temps. O potser també has sentit a dir que el so és el material que la música utilitza per expressar-se. Aquestes dues frases volen dir la mateixa cosa: la música és un art que està feta de sons.


                El so és la sensació produïda en el nostre òrgan auditiu per les vibracions dels cossos elàstics, propagades per un medi, que normalment sol ser l'aire. La velocitat del so depèn del medi i la temperatura, però per l'aire i a una temperatura de 15ºC, el so viatja a 340 m/seg. L'acústica és la ciència que estudia el fenomen sonor i les seves causes. L'oïda humana pot percebre sons d'entre 20 i 20.000 Hz.El so, doncs, podem dir que és la sensació que notem quan ens arriben a l'oïda les vibracions anomenades ones sonores.


Perquè existeixi so és necessari que hi hagi aquests tres elements:

    font sonora: és allò que vibra i produeix les ones sonores
    medi de propagació: és el material que transment les ones sonores
    receptor o oient: és qui rep les ones i per tant sent el so.

QUINES SÓN LES QUALITATS DEL SO?
Les QUALITATS DEL SO, és a dir, els aspectes mesurables que es donen en qualsevol so, són les següents: altura, intensitat, timbre i durada,


DEFINICIÓ
SENSACIÓ AUDITIVA
Altura
Nombre de vibracions per segon (freqüència).
Es mesura en HERTZ (Hz).
SONS AGUTS:
    (major freqüència)
SONS GREUS:
    (menor freqüència)
Intensitat
La intensitat d'un so és l'amplitud d'ona de la vibració, i depèn de l'energia utilitzada.
Es mesura en DECIBELIS.
SONS FORTS:
     (major amplitud)
SONS SUAUS:
     (menor amplitud)
Timbre
És la qualitat del so que ens permet distingir els tipus de veu o instruments diferents
Sons de diferent color o timbre, propis de cada veu o instrument.
Duració
Persistència de l'ona sonora
SONS LLARGS:
     (més duració)
SONS CURTS
     (menys duració)


 I per saber-ne més sobre decibels clica al següent enllaç:


http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21905. 


1-L'ALTURA

El paràmetre de l'altura és el que té relacio amb un dels elements més importants de la música: la melodia, que la podem definir com la combinació de sons aguts i greus.

Un so musical és greu o agut segons la freqüència que tingui, és a dir, segons el nombre de vibracions per segon de l'ona que el genera.


2- LA DURADA

La durada ens permet distingir sons curts i son llargs. La durada d'un so depèn de la persistència de l'ona sonora en el temps.

El paràmetre de la durada té relació amb un altre element imprescindible de la música: el ritme, que el podem definir com la combinació de sons llargs i curts .

3-LA INTENSITAT

La intensitat equival al volum del so. L'amplitud de l'ona sonora, que depèn de l'energia que es fa servir per generar-la, determina si un so és fort, quan l'amplitud é gran, o és fluix, quan l'aplitus és petita.

4-EL TIMBRE

És la característica  més complexa del so: la diferència de timbre és el que ens permet distingir una guitarra d'un violí només escoltant-los, sense necessitat de veure'ls. Imagina't que algú toqués un daquests dos instruments darrera d'un mur: podries dir quin dels dos instruments sona? Si fos així, els hauries distingit pel timbre.

Quan un compositor escriu música per a un conjunt d'instruments determinat, actua d'una manera semblant a la d'un pintor que pinta un aimatge. El timbre és el color del so.

El timbre intervé en la instrumentació. En un abra musical, orquestral o vocal, hi juga un paper molt important la combinació de timbres diferents, que li proporcionen un color especial. 

Clica aquest enllaç sobre el timbre i els harmònics:


 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21346&p_num=3 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada