divendres, 6 de febrer de 2015

El Classicisme

                         EL CLASSICISME
                            (1750-1820)

El Classicisme va ser el moviment estètic posterior al Barroc i va nèixer com un canvi contrastat d'aquest. Va iniciar-se el 1750 (amb la mort de Bach) i va acabar als voltants de 1820 (amb la figura de Beethoven).
 Estil Barroc                                                                                     Estil neoclàssic
-Realisme, dramatisme i expressivitat.                                      .Perfecció formal.
-Exageració.                                                                                   .Senzillesa
-Recarregat de detalls i ornaments                                             .Bellesa ideal i caràcter racional
-Moviment 


 


L'època clàssica 
El Classicisme, com a moviment cultural, va sorgir com a conseqüència dels grans canvis que s'estaven covant en la societat del segle XVIII. D'aquesta manera, la grandiositat i l'exuberància del barroc ja no servien per reflectir el moment que es vivia. La Il·lustració, moviment intel.lectual del moment, criticà la societat barroca i va crear una nova necessitat d'expressió: el classicisme.

Moviment històric i cultural  

Políticament, la monarquia absolutista no solament continua tenint el poder absolut sobre el poble, sinó que l'exercia d'una manera exagerada, però a finals del segle XVIII, a l'anyl 1789 hi haurà la Revolució francesa on la burgesia vol desbancar la monarquia absolutista i l'aristocràcia i controlar el poder polític de la societat.

Des del punt de vista social i econòmic, va ser el moment de l'auge de la burgesia( banquers, fabricants, metges, comerciants, juristes, com a conseqüència del desenvolupament del mercantilisme i de la Revolució Industrial). Els burgesos es van convertir en els nous mecenes, en competència amb l'aristocràcia. 

Amb la burgesia els compositors van començar a ser una mica més lliures respecte el període anterior.
Alguns dels grans invents de la modernitat van sorgir en aquest periode: el parallamps de Benjamin Franklin, la màquina de vapor de James Watt i el teler mecàmic de Catwright. També va ser l 'època del descobrimnet d'importants teories científiques en física i química i en biologia (Darwin).

En el camp ideològic, destacats filòsofs van escampar la llavor que va fer que germinessin revolucions socials i intel.lectuals com ara la Revolució Francesa. La Il·lustració va ser el nou moviment intel·lectual que els provocà perquè estava basat en la raó i en la crítica dels valors de la societat del barroc, i va educar a la burgesia per reclamar la igualtat de drets i oportunitats (drets humans).


Característiques de la música clàssica 

-Ideal de crear música purament bella, sense propòsits concrets, només amb l'objectiu de ser tan simple, equilibrada, objectiva i harmònica com fos possible.

-Música delicada, alegre, elegant i simple.

-Perfecció racional: equilibri en el nombre de compassos, en le frases, en l'estructura (AABB, ABA, ABACA..)

-Retorn a l'estètica dels clàssics (Grècia i Roma), en part pels descobriments arqueològics que hi ha a l'època, com Pompeia i Herculà.

Característiques musicals

 - El ritme és regular
 - La melodia té molta importància. S'estrucutra en frases molt clares.
 -La textura que predomina és l'homofonia i s'abandona el contrapunt i el baix continu (del barroc).
 - S'utilitzen tonalitats fàcils.
Predomina la música instrumental en comptes de la cantada.


Importància de l'estructura

Ja hem dit que l'ideal de bellesa clàssica és la perfecció de l'estructura més que no pas el contingut (el què es vol dir). Això farà que a vegades les peces siguin massa equilibrades i els falti expressivitat..

Escolta el tercer moviment ( el minuet) de La petita serenata nocturna de Mozart.

A       A       B       B
ab   ab        cb     cb


L'estructura SONATA

Una estructura molt comuna que es va fer servir en aquesta època a l'hora de composar música per orquestra, és l'estructura de Sonata:

Secció 1                                         Secció2                                          Secció3
Exposició                                        Desenvolupament                         Reexposició
A+B                                                                                                          A+B


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada